QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khi được cấp tài khoản sử dụng dịch vụ, bạn cần phải cam kết thực hiện đúng các nội dung sau:

  • Bảo mật và bảo vệ tài khoản của mình
  • Thực hiện đúng các thao tác và quy trình được hướng dẫn & tập huấn để truy cập và sử dụng các chức năng của hệ thống

Những hành vi dưới đây đều bị cấm khi sử dụng dịch vụ của hệ thống này:

  • Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác
  • Thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới các dịch vụ của hệ thống
  • Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến
  • Vi phạm những quy định của pháp luật hiện hành về lĩnh vực CNTT - TT.