Tài liệu hướng dẫn sử dụng:

Văn bản & biểu mẫu:

​Tài liệu & biểu mẫu Phòng QL Xuất nhập cảnh tỉnh Lâm Đồng:


Địa chỉ hỗ trợ khách sạn:

Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng:
Tầng 6 khu 9 tầng, Số 36 Trần Phú, Tp Đà Lạt - Điện thoại: 02633 824.377 - Fax: 02633 833.086
(Vui lòng liên hệ trong giờ hành chính)

Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an tỉnh Lâm Đồng:
19 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, Điện thoại & fax: 02633 822.460
(Vui lòng liên hệ trong giờ hành chính)

Công ty TNHH Thương mại & Công nghệ HDT:
71A/37 Đường 3/2, Tp. Đà Lạt, Hotline: 02633 817.877, Email: contact@hdtgroup.vn